استایل ساده

یک متن کوچک در اینجا

استایل پرش

هر چیزی در اینجا

استایل مدال

امکان استفاده از کد کوتاه در اینجا

استایل پوشش

افزودن هر المانی در اینجا…

استایل لیبل

افزودن هر المانی در اینجا…

استایل شکل

افزودن هر المانی در اینجا…

استایل پوش

افزودن هر المانی در اینجا…

استایل کادر عمودی

افزودن هر المانی در اینجا…

دکمه این استایل

ایجاد کادر تصویر با تنظیم‌های گوناگون با صفحه ساز حرفه‌ای قالب فلت سام

ما در اینجا نمونه‌هایی از کادرهای تصویر با افکت‌ها و استایل‌های مختلف در اینجا قرار داده‌ایم

استایل مرکزی ساده

متن کوچک زیر عنوان بالا

استایل پرش

افزودن هر المانی در اینجا

استایل پوشش با بلور و بزرگنمایی

افزودن هر المانی در اینجا…

با افکت بلور

افزودن هر المانی در اینجا…

استایل شکل ساده

یک کادر زیبا.

بررسی سریع

تصویر دایره‌ای

گردی تصویر به صورت ۱۰۰%

تصویر دایره‌ای

امکان ایجاد تصویر با گردی دایره‌ای ۱۰۰% به شکلی زیبا.